JÁTÉKSZABÁLYZAT
„Wilkinson Sword – 70 db Marvel Funko POP! figura 2023” elnevezésű nyereményjáték
(továbbiakban, mint „Szabályzat”)

1. §
A Szervező

1. A „Wilkinson Sword – 70 db Marvel Funko POP! figura 2023” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban, mint „Nyereményjáték”) szervezője és lebonyolítója az Popart Reklámügynökség Kft., 1037 Bp. Bokor u. 9-11. -1em. Ü/2., Adószám: 13356844-2-41 (a továbbiakban, mint
„Szervező/Lebonyolító”) szerepel.
2. Lévén a Szervező/Lebonyolító egy reklámügynökség, Nyereményjáték megszervezését az Edgewell Personal Care Poland sp. z o.o. nevű gazdasági társaság rendelte meg, melynek bejegyzett székhelye Varsó (02-672), ul. Domaniewska 45. A gazdasági társaságot Varsóban, a Varsó Főváros
Kerületi Bíróságán vezetett Vállalkozók Nemzeti Bírósági Nyilvántartásába a Nemzeti Bírósági Nyilvántartás XII. Kereskedelmi Osztályán 0000523580 KRS számon jegyeztek be. NIP (Adószáma) 527-27-20-567, jegyzett tőkéje: PLN 1.831.900. A Wilkinson márka (a továbbiakban, mint „Márka”) az Edgewell Personal Care Poland sp. z o.o. gazdasági társaság a tulajdonában van.
3. A Szervező kijelenti, hogy a Nyereményjátékot semmilyen módon nem szponzorálja, nem támogatja, nem igazgatja és nem hozható kapcsolatba olyan alanyokkal, amelyek tulajdonosa a Facebook® nevű közösségi média weboldal. A Facebook® nem vonható felelősségre a Nyereményjátékkal kapcsolatban. Bármely és minden Nyereményjátékkal kapcsolatos kérdést, megjegyzést, igényt és panaszt a Szervezőhöz kell eljuttatni, semmilyen körülmények között sem a Facebook® nevű közösségi média weboldal tulajdonosához vagy adminisztrátorához.
4. A jelen Szabályzat meghatározza a Nyereményjátékban való részvétel feltételeit, a Nyereményjáték menetét és a díjazást, valamint a panaszkezelés módját is.

2. §
A Nyereményjáték időtartama

1. A Nyereményjáték 2023. augusztus 14-én kezdődik és a készlet erejéig tart. (A továbbiakban, mint a „Nyereményjáték Időtartama”).

3. §
A Nyereményjátékban való Részvétel feltételei

1. A Nyereményjátékban kizárólag azon állandó, nyilvántartott magyarországi lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött, devizabelföldi, az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, magyar állampolgár, a 3.4 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, rendelkező természetes személy (a továbbiakban: ”Játékos”) vehet részt.
2. A Játékosok csak olyan személyek lehetnek, akik az alábbi bekezdéssel összhangban, a nevezés részeként elfogadták a Szabályzatot. A Nyereményjátékban csak személyesen lehet részt venni, tehát elfogadhatatlan a harmadik felek nevében történő fiók létrehozása vagy nevezés leadása.
3. A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező/Lebonyolító munkavállalói, tisztségviselői és képviselői és egyéb olyan alanyok, akik közvetlenül részt vesznek a Nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában (ide értve a Márka tulajdonosát is), továbbá olyan személyek sem, akik a fent nevezett alanyokkal nem munkaviszonyban, de tartósan együttműködnek, ide értve a fentiek közeli családtagjait is, így a felmenőket, leszármazottakat, testvéreket, házastársakat, házastársak szüleit és az általuk örökbefogadott személyeket.
4. A Nyereményjátékban való részvétel és az ahhoz szükséges adatok megadása önkéntes alapon történik. A Nyereményjátékba benevezett Játékosra a Szabályzat feltételei vonatkoznak, melynek elfogadása kötelező.

4. §
Feltételek és a Nyereményjáték Menete

1. A Nyereményjáték az alábbi oldalakon zajlik:
a. a Márka tulajdonosának magyar nyelvű Facebook oldalán, a https://www.facebook.com/WilkinsonSwordHungary oldalon (továbbiakban, mint
„Wilkinson Facebook oldal”).
b. a Rossmann Magyarország magyar nyelvű Facebook oldalán, a https://www.facebook.com/ https://www.facebook.com/Rossmann.hu oldalon (továbbiakban, mint „Rossmann Facebook oldal”).
2. A fenti oldalak elnevezése a Szabályzatban, mint „Promóciós oldalak” szerepel.
3. A Nyereményjátékban való részvétellel a Játékosok megértik és elfogadják a Nyereményjáték Szabályzatát.
4. A 4.5-ös pontban meghatározott vásárlási kötelezettségen felül a Nyereményjátékban történő részvétel ingyenes.
5. A Nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy Promóciós oldalakon meghirdetetteknek megfelelően a Játékos:
a. a Nyereményjáték Időtartamán belül, vagyis 2023. augusztus 14-a és a készlet erejéig tartó időszak alatt vásároljon minimum összesen bruttó 4.000 Ft értékben, bármilyen 2 db vagy több Wilkinson Sword terméket Magyarország bármely Rossmann üzletében, vagy Rossmann üzletekben vagy az Online Drogériában (www.rossmann.hu). Online vásárlás esetén a Játékosnak egyértelműen bizonyítania kell tudnia, hogy a vásárlás valóban a Nyereményjáték időtartamán belül történt, valamint
b. megtartsa a váráslásról szóló bizonylatot/számlát/blokkot (továbbiakban: „Vásárlási Bizonylat”), mely egyértelműen igazolja, hogy a Játékos a Nyereményjáték Időtartama alatt vásárolt minimum összesen bruttó 4.000 Ft értékben, bármilyen, minimum 2 db Wilkinson Sword terméket, valamint
c. teljesíti a Nyereményjáték adott szakaszához tartozó versenyfeladatot (“Pályázat”). A Pályázat tárgya: Játékos elküldi a wilkinsonpromo@popgroup.hu e-mail címre (továbbiakban „Promóciós e-mail cím”) a Nyereményjáték Időtartama alatti váráslásáról szóló Vásárlási Bizonylatot scannelt vagy lefotózott formában úgy, hogy azon egyértelműen és olvashatóan látható legyen
i. A vásárlás helyszíne
ii. Vásárlás időpontja
iii. Vásárolt Wilkinson Sword termék megnevezése
iv. Vásárlás összege
d. A fentiek teljesítése a Nyereményjátékban való részvételre történő nevezésnek minősül, a továbbiakban, mint „Nevezés” szerepel,
6. Kizárólag az alábbi feltételeknek megfelelő Pályázatokkal lehet nevezni a Nyereményjátékra:
a. a Pályázat tárgyához kapcsolódik,
b. A küldött Pályázat megfelel a Szabályzat §4.5-ös pontjának
c. A Nyereményjáték Szervezője/Lebonyolítója, valamint a Márka tulajdonosa jogosult minden olyan Pályázatot értesítés és indoklás nélkül törölni a Nyereményjátékból, mely a Szabályzat §4.5-ös pontjának bármely tétele ellen vétséget követ el.
d. Ha a Játékos a Pályázat beküldése (e-mail írás) közben bezárja az e-mail programban a levelet, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével és a levél nem kerül elküldésre, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.
e. A Nyereményjátékra beérkezett olyan Pályázatok, amelyek nem felelnek meg Szabályzatnak, különösen azokat, amelyek hiányosak, olyan módon torzultak, hogy olvashatatlanok, nehezen olvashatók vagy a bennük szereplő adatok hitelessége nem igazolható, kizárják a Nyereményjátékból.
f. A Nevezés beküldésével a Játékos hozzájárul a Szabályzat §4.1-es pontjában szereplő oldalakon történő nyilvánosságra hozatalához és a Wilkinson márka promotálása céljából történő közléséhez.
g. Csakis azon Pályázatok kerülnek elfogadásra, és számítanak érvényes Nevezésnek, melyek megfelelnek a Szabályzat §4.5-ös pontjában szereplő feltételeknek, és a Promóciós e-mail címre érkeznek. Ennek megfelelően semmilyen más formátumban (külön poszt, postai út, stb.) leadott Pályázat nem tekinthető érvényes Pályázatnak, és a Nyereményjáték Szervezője/Lebonyolítója, valamint a Márka tulajdonosa jogosult a más formában érkező Pályázatokat a Nyereményjátékból kizárni.
7. A Nyereményjátékot követően a Szervezők összesítik a Nyereményjáték Időtartama alatt beérkezett Pályázatokat.
8. A Szabályzat §5-ös pontjában szereplő Nyereményre kizárólag a Szabályzat §4.5-ös pontjának megfelelő, első 70 db érvényes Pályázat beküldője jogosult. A Pályázatok sorrendje a Szervező e-mail címére érkezett e-mailek érkezési sorrendje a mérvadó.
9. A Szervezők a Nyereményjátékot követően tizennégy (14) napon belül a Pályázat feladásának email címére elküldi az értesítést (továbbiakban: „Értesítés”), hogy az adott Pályázat az első 70 beérkezett Pályázat közt szerepel-e, így az §5-ben részletezett díjra jogosultak-e (továbbiakban „Nyertesek”). Emellett Szervező ebben az e-mailben bekéri Nyertestől azt a magyarországi címet és kapcsolattartó telefonszámot, ahova a Nyeremény elküldésre kerülhet.
10. Amennyiben a Nyertes az Értesítést követő 4 (négy) napon belül nem válaszol az értesítésre, a Szervező/Lebonyolító, vagy a Márka képviselője a válaszadási határidőt követő 3 (három) napon belül egyszeri, újbóli értesítést küld a Nyertes számára. Amennyiben a Nyertes az újbóli értesítésre sem válaszol annak elküldésétől számított 5 (öt) napon belül, a Szervező/Lebonyolító, vagy a Márka képviselője jogosult Tartaléknyertest (továbbiakban: „Tartaléknyertes”) választani, mely az előző Nyertes helyébe lép. Ezután az előző, eredeti Nyertes a nyereményét már nem követelheti a Szervezőtől/Lebonyolítótól, vagy a Márka képviselőjétől, ő arra a nyereményre már nem jogosult. Amennyiben a Tartaléknyertes sem válaszol a fentiekben leírt határidőkig, az ő helyébe is újabb Tartaléknyertes lép. Ez a folyamat egészen addig ismétlődik, amíg az egyik Tartaléknyertesből igazolt Nyertes nem válik, és a Nyereményjáték nem rendelkezik 70 db érvényes Pályázattal. A Tartaléknyertes abban az esetben is jogosulttá válik a nyereményre, ha az eredeti Nyertes nem felel meg jelen játékszabályzat követelményeinek, vagy adatai nem ellenőrizhetőek, vagy nem valósak,
vagy tévesek.
11. A Szervező/Lebonyolító, vagy a Márka képviselője jogosult a Nyertestől az eredeti Vásárlási Bizonylatot is elkérni, és megkérni a Nyertest, küldje el azt postán, a Nyertes saját költségén a Szervező/Lebonyolító, vagy a Márka képviselője által megadásra kerülő postai címre. A postai költség a Szervezőtől/Lebonyolítótól, vagy a Márka képviselőjétől nem követelető.

5. §
Díjak

1. A Nyereményjátékot követően Szervezők ellenőrzik a Pályázatokat, hogy megfelelnek-e a Szabályzat §4.5. bekezdésében meghatározottaknak.
2. Egy Nyertes csak egy díjban részesülhet, melynek feltétele a §4.5. pontban leírt Pályázat beküldése, a §4.9. pontban leírt visszaigazolás, és a §4.11. pontban leírt Vásárlási Bizonylat bemutatása.
3. Amennyiben egy Nyertes egy e-mail címről, vagy egy postai címről több Pályázatot is beküld, csak az időben legelső beérkezett Pályázat számít érvényesnek.
4. Megfelelő számú Pályázat hiányában a Szervező a beküldött Pályázatok számának megfelelő számú nyertes Játékost határoz meg. Az át nem adott nyeremények a Szervező tulajdonát képezik.
5. A Nyereményjáték díja (továbbiakban: „Díj”) 1 db Marvel Funko POP! figura.
6. A Nyereményjáték nyereményeihez tartozó SZJA és más járulékfizetési kötelezettséget, és a nyeremények kiszállításának költségét a Szervező/Lebonyolító viseli.
7. A Díjakat a Szervező/Lebonyolító postai úton kézbesíti, legkésőbb attól a dátumtól számított harminc (30) munkanapon belül, hogy kézhez kapta az adott Nyertestől annak levelezési adatait.
8. A Díjra vonatkozó jog harmadik felekre nem ruházható át. Nem fizethető ki a Díj helyett annak értékével megegyező összegű készpénz. A Díj egy részéről lemondani nem lehet. A Díj egy részéről való lemondás a Díj egészéről való lemondásnak minősül. Amennyiben a Nyertes lemond a Díjról,
a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Díjat a Zsűri által megnevezett következő Tartaléknyertesnek ítélje.
9. A Győztes beazonosítása céljából az Ügyfélnek joga van a Díj átadásakor a Nyertesek személyének ellenőrzésére. A Díj átadása előtt a Nyertest felszólíthatják személyének dokumentumokkal történő igazolására is.

6. §
A Szervező és Lebonyolító Jogai és Kötelezettségei

1. A Szervező/Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy kizárja azon Játékosokat a Nyereményjátékból, akik cselekedeteikkel vétenek a törvény, az erkölcs vagy a Szabályzat rendelkezései ellen; így nem vehet részt a Nyereményjátékban különösen az a Játékos, aki:
a. nem személyesen jár el, hanem harmadik felek útján;
b. számos fedőnevet használ (további címeket ad meg) ugyanarról az e-mail fiókról küldve azért, hogy más Játékosok nevében járjon el/nevezzen be a Nyereményjátékba;
c. bármiféle technika vagy bármilyen eszköz segítségével vállalja vagy megkísérli az email címet üzemeltető szerver biztonsági rendszerének feltörését vagy kijátszását, vagy az alóli kibúvókat használ, vagy más módon befolyásolja annak működését.
d. bármiféle technika vagy bármilyen eszköz segítségével vállalja vagy megkísérli a Vásárlási Bizonylat meghamisítását, és Szervező/Lebonyolító számára gyanút kelt ezen tevékenység.
2. Amennyiben a Szervező/Lebonyolító, vagy a Márka tulajdonosa bármilyen, a §6.1 pontban részletezett, vagy ezen pontokon túli gyanús esetre talál utalást amely megzavarhatja a Nyereményjáték tiszta, igazságos, tisztességes lebonyolítását, jogosult akár indoklás nélkül kizárni a vétkező Pályázatot a Nyereményjátékból, döntése ellen bármilyen jogorvoslat lehetősége kizárt.
3. A kérdéses esetek tisztázása érdekében, a Játékos Nyereményjátékban tanúsított magatartásához kapcsolódóan, a Szervező/Lebonyolító megkeresheti a Játékos az általa megadott elérhetőségeken (pl. e-mailes levelezést, vagy telefonbeszélgetést folytathat); ilyen jellegű megkeresés esetén a Szervező/Lebonyolító elvárhatja, hogy a Játékos részletes információval szolgáljon a Nyereményjátékban való részvételét illetően.

7. §
Személyes Adatok Feldolgozása

1. A Játékosok személyes adatainak kezelését a Szervező/Lebonyolító (Popart Reklámügynökség Kft., (1037 Bp. Bokor u. 9-11. -1em. Ü/2., Adószám: 13356844-2-41) látja el.
2. A személyes adatok kezelője személyes adatok kezeléséről szóló szerződés alapján végzi a Szervező Játékosai személyes adatainak kezelését.
3. A Nyereményjáték során a következő személyes adatokat kérheti be a Játékosoktól e-mail, teljes név, cím, város, telefonszám.
4. Az 1. bekezdésben említett adatkezelő az 1997. évi augusztus 29-i, személyes adatok védelméről szóló törvény rendelkezései alapján dolgozza fel a személyes adatokat (J.L. 2015, cikk 2135, módosítás szerint). A Játékosok a wilkinsonpromo@popgroup.hu e-mail címen kérhetik saját adataik módosítását, valamint kérhetik törlésüket is. A Játékosok önként adják meg személyes adataikat, jóllehet azok megadása elengedhetetlen a Nyereményjátékban való részvételhez, a Díjak átvételéhez vagy a panaszok kezeléséhez. A Játékosok személyes adatainak feldolgozását nem végzik tovább, mint ameddig a nyereményjáték megfelelő lebonyolításához arra szükség van. Ezen időszak eltelte után, a Játékosok személyes adatait törlésre kerülnek.
5. Az adatkezeléssel összefüggő kérdéseit, panaszait a wilkinsonpromo@popgroup.hu e-mail címen jelezheti, további jogorvoslati jogaira pedig az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései irányadóak.

8. §
Panaszok

1. A Nyereményjáték időtartama alatt és annak befejeződését követő harminc (30) napon belül minden Játékosnak joga van panaszt benyújtani (amennyiben a panasz ajánlott levélben érkezett, a postabélyegzőn szereplő dátum irányadó). 2. A panaszokat a Szervező/Lebonyolító címére postai úton (ajánlott levélként a Popart Reklámügynökség Kft., 2001 Szentendre, Postafiók 333. címre) vagy e-mailben az alábbi címre kell benyújtani: wilkinsonpromo@popgroup.hu, „Wilkinson 70 db Marvel Funko figura 2023 – Panasz benyújtása” témamegjelöléssel. A „tárgy” mezőben pedig ez szerepeljen: “Wilkinson 70 db Marvel Funko figura 2023 – Panasz”.
3. A panaszokat a Szervező/Lebonyolító a kézhezvételtől számított tizennégy (14) munkanapon belül elbírálja. A Játékost a Szervező/Lebonyolító döntéséről e-mailben vagy a panaszban megjelölt címre küldött ajánlott levélben kell értesíteni.
4. A panasznak tartalmaznia kell a teljes nevet, a panaszt benyújtó személy címét és a panaszbenyújtás indítékának leírását, továbbá a panasz elbírálásának elvárt módját.
5. A panaszokat a Márka tulajdonosa által felállított panaszkezelő bizottság bírálja el.

9. §
Záró Rendelkezések

1. A Szervező/Lebonyolító nem felelős a Játékos által elszenvedett olyan károkért, amelyeket a Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel összefüggésben vagy valamely Díj elnyerésének eredményeként és ahhoz kapcsolódóan szenvedett el.
2. A Szervező/Lebonyolító nem vállal felelősséget a promócióban részt vevő Wilkinson termékek minőségéért vagy rendelkezésre állásáért, vagy bármilyen, a promóció biztonságos lebonyolítását ellehetetlenítő körülményért, amelyre befolyással, döntési jogkörrel nem rendelkezik – ezen
panaszok kezeléséért a Márka tulajdonosa felelős. Emellett a Szervező/Lebonyolító nem vállal felelősséget a Márka Tulajdonosa által kezelt Facebook oldal tartalmáért, elérhetőségééért, a Nyereményjátékot hirdető anyagok Rossmann üzletekben történő fellelhetőségéért és kihelyezéséért. Bármilyen, a fentiekkel kapcsolatos észrevételt, reklamációkat a Szervező/Lebonyolító automatikusan továbbít a Márka tulajdonosa felé.
3. A Szervező/Lebonyolító a Nevezések tartalma miatt nem vonható felelősségre. A Játékos teljes és kizárólagos felelősséget vállal abban az esetben, ha Nevezése harmadik felek jogait vagy az általánosan alkalmazandó törvény rendelkezéseit sérti.
4. A Nyereményjátékkal kapcsolatos minden olyan információ, amely promóciós és reklámanyagban szerepel, pusztán kiegészítő jelleggel bír. Kötelezően betartandó szabályoknak a Szabályzat rendelkezéseit kell tekinteni.
5. A Szabályzat a Nyereményjáték időtartama alatt a versenyközleményben és a Szervező/Lebonyolító székhelyén is hozzáférhető.
6. A Nyereményjátékkal kapcsolatos minden további információ a Szervező/Lebonyolító történő emailes kapcsolatfelvétel útján elérhető, a wilkinsonpromo@popgroup.hu címre küldött e-maillel.
7. A Szervezőnek/Lebonyolítónak joga van módosítani a Szabályzatot, jogosult továbbá megszakítani, felfüggeszteni vagy korábban befejezni a Nyereményjátékot. Ezen esemény bekövetkezésekor a Szervező/Lebonyolító az erre vonatkozó információt a Honlapon előzetesen közzé teszi. A Szervező/Lebonyolító vállalja, hogy amennyiben a Szabályzatban változás történik, az nem érinti a Játékosok már megszerzett jogait és nem befolyásolja hátrányosan a Nyereményjáték feltételeit. Amennyiben a Szabályzatban változás áll be, a Játékosok erről a tényről értesítést kapnak. A Játékosok minden következmény nélkül visszavonhatják a Nyereményjátékban való részvételüket.